فهرست ها

تغییرات در امانت منابع

تغییرات جدید در تعداد و بازه امانت منابع در کتابخانه ها

کتابداران عزیز و مسئولان گرامی

 با توجه به کنترل وضعیت همه‌گیری کرونا، تغییرات زیر در امانت منابع از کتابخانه‌های عمومی اعمال شده است:

دریافت کد تایید شماره همراه در اولین امانت (پس از فعالسازی سامانه تایید)؛

حداکثر میزان امانت به هر کد ملی  5 امانت تعیین شده است، امکان افزایش میزان امانت غیرفعال شده است؛

 بازه امانت از یک ماه به 14 روز کاهش یافته است؛

تمدید امانت به شرط نبود رزرو، به دفعات قابل انجام می باشد؛

لازم است موارد فوق در کتابخانه اطلاع رسانی شود.

اخبار و اطلاعیه