تازه های کتابخانه

قناد‌باشی

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: شرکت الهام گستر امروز، ۱۳۹۳
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ش‍ی‍ری‍ن‍ی‌پ‍زی‌

دستپخت

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; معلومات عمومی (آشپزی)

خودرو امروز [پیایند: مجله]

 • سردبیر: برخورداری، امیرحسین؛
 • ناشر: تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات‏‫، 1386-‬
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اتومبیل‌ها -- نشریات ادواری

پیام زن

 • سردبیر: فائزه اسکندری؛
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; مذهبی سیاسی اجتماعی

آزما

 • سردبیر: اعلم، هوشنگ؛
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فرهنگی سیاسی اجتماعی

سلامت [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: کیاسالار، محمد؛
 • ناشر: تهران: [مؤسسه فرهنگی ابن‌سینای بزرگ]، ۱۳۸۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; پزشکی- نشریان ادواری فارسی

دنیای تصویر [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; سینما -- نشریات ادواری

رشد برهان ریاضی (ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول)

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزش متوسطه (دوره راهنمایی) -- مسائل، تمرین ها و غیره -- نشریات ادواری

اطلاعات هفتگی [پیایند: هفته نامه]

 • سردبیر: جوادی، فتح الله ؛
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: مؤسسه اطلاعات، ۱۳۲۰ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم اجتماعی -- نشریات ادواری

سفره ایرانی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: نظری، محمد؛
 • ناشر: تهران: شرکت الهام گستر امروز، ۱۳۸۸ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آشپزی